Allmän information & villkor beträffande bokning av stugor

 • Efter att vi mottagit bokningen bekräftas beställningen via E-mail. Om stugan skulle vara upptagen (dubbelbokning samma dag) meddelas detta och förslag tillställes kunden.

 • Betalning av stughyra sker enligt följande:
  Direkt efter bokningstillfället postas till kundens hemadress hyreshandlingar. Bland handlingarna finns hyresfakturan, vilken skall betalas via bankgiro. Senast 3 veckor före ankomst måste beloppet vara inbetalt för att bokningen skall vara giltig. Om så inte sker, förbehåller vi oss rätten att hyra ut stugan till annan hyresgäst.

 • Om kunden av någon anledning måste avbeställa stugan, sker återbetalning enligt nedanstående villkor:
  mer än 3 veckor före ankomst: hela beloppet återbetalas
  mer än 2 veckor före ankomst: 75% av hela beloppet återbetalas
  mindre än 1 vecka före ankomst: inget återbetalas

  Om kund skriftligen kan påvisa särskilda skäl (såsom hastig sjukdom) genom ex.vis läkarutlåtande, kan ovanstående regler jämkas.

 • Stugorna uthyres möblerade med full köksutrustning, porslin etc. I sovutrustningen ingår filtar, kuddar och täcken. Hyresgästen måste dock själv ta med sängkläder, handdukar, toalettpapper m.m. I hyran ingår elförbrukning, dock gäller att ved till braskaminer ej tillhandahålles (kan köpas i närheten).

 • Hyresgästen disponerar stugan från kl 15.00 ankomstdagen. På avresedagen efter hyrestidens slut, skall stugan lämnas senast kl 12.00.

 • Före avfärd skall stugan städas.

 • Om problem av något slag skulle uppstå under vistelsen, finns anvisningar i stugorna vart man skall vända sig.